Cukiernia czynna w piątki w godz. 15-17, w soboty i niedziele w godz. 11-17. Można zamówić i odebrać wypieki w innym czasie, po ustaleniu tel. lub mailowym.
strona głównaHOME KATALOG ZAMÓWIENIA OPINIE KONTAKT

Cukiernia Yogi

TYLKO Z NATURALNYCH PRODUKTÓWZASADY ZAMAWIANIA CIAST

  Przed złożeniem zamówienia należy koniecznie zapoznać się z zamieszczonymi poniżej zasadami zamawiania ciast w Cukierni YOGI.
 1. Wstępne zamówienie ciast można złożyć poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej, telefonicznie lub osobiście. Służy ono do zorientowania się w potrzebach klienta i terminach realizacji oraz przygotowaniu właściwego zlecenia.
 2. Na podstawie wstępnego zamówienia Cukiernia YOGI wraz z klientem ustala wszystkie szczegóły zlecenia, termin realizacji, transport oraz koszt całkowity zlecenia. Może się to odbywać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.
 3. Na podstawie potwierdzonego przez Cukiernię YOGI przyjęcia zlecenia wraz z wyceną i terminem realizacji, klient wpłaca zadatek na realizację zlecenia, gotówką w Cukierni YOGI lub przelewem bankowym na konto Cukierni YOGI.
 4. Wysokość zadatku ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem, w wysokości nie mniejszej niż wartość produktów potrzebnych do realizacji zlecenia. Zadatek należy wpłacić w terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji zlecenia na co najmniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem realizacji zlecenia (daje to czas na zakup świeżych surowców i właściwe przygotowanie ciast). Odradzamy wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej ze względu na długi okres "wędrówki" pieniędzy na konto bankowe.
  UWAGA!!! W przypadku przelewu, praca nad realizacją zlecenia rozpoczyna się dopiero po dotarciu zadatku na konto bankowe Cukierni YOGI! W przypadku braku wpłaty zadatku (wpływu na konto) w ustalonym w zleceniu terminie, Cukiernia YOGI ma prawo odstąpić od realizacji zlecenia, bez prawa klienta do odszkodowania.
 5. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość dowozu gotowych ciast do ustalonego w zleceniu miejsca.
 6. Płatność za realizację zlecenia ( minus wartość zadatku) musi nastąpić nie później niż w momencie przekazania ciast klientowi.
 7. Cukiernia Yogi na życzenie klienta wystawi fakturę za realizację zlecenia.
 8. Wszystkie nie ujęte w niniejszych zasadach realizacji zleceń szczegóły należy ustalać z Cukiernią na etapie opracowywania / akceptacji zlecenia.
 9. Cukiernia YOGI nie ma obowiązku realizowania życzeń klienta nie ujętych wcześniej w zaakceptowanym zleceniu.
 10. Klient ma prawo odstąpić od realizacji zlecenia na każdy etapie. W takim przypadku klient nie ma prawa żądać zwrotu wpłaconego zadatku, który przepada na rzecz Cukierni YOGI tytułem poniesionych kosztów.